• Java Script

    Czym jest JavaScript

    Możemy zdefiniować Javascript na wiele różnych sposobów. Według mnie jest to wysokopoziomowy, zorientowany obiektowo język programowania posiadający wiele paradygmatów. Niestety, większość kończy na tym poziomie i leci dalej. Ale co to w ogóle oznacza? Postarajmy się nadać temu trochę znaczenia ...